Ana Sayfa Yazarlar 14.10.2020 85 Görüntüleme
YEREL MAHKEME AYM KARARINA UYMAYABİLİR Mİ?

YEREL MAHKEME AYM KARARINA UYMAYABİLİR Mİ?

Türk hukuk sistemi ağır sancılar çekiyor.

2010 Anayasa değişikliği AYM’ye bireysel başvuru hakkı getirdi. 

AYM’ye 2020 Haziran itibariyle 272.672 başvuru yapılmış.

212.675 başvuru reddedilmiş. 36.265 dosya beklemede, 9.899 ihlal kararı verilmiş.

5.241 adil yargılanma hakkının ihlali kararı verilmiş.

AYM, E.Berberoğlu’nun başvurusunda “Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı” ve “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.

Oybirliği ile alınan karara göre; Berberoğlu Mv olduğu için yasama dokunulmazlığı vardır, TBMM dokunulmazlığını kaldırmadan yargılama yapılamaz demiştir.

Buna göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapması gerekir. 

Bunun için de TBMM’nin Berberoğlu’nun dokunulmazlığını kaldırması gerekir. Bu prosedüre göre de TBMM, Berberoğlu’na Mv sıfatını geri vermesi gerekir.

Anayasanın 153. Maddesi Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Anayasa 153.madde hükmüne göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ihlal kararının gereğini yerine getirmesi gerekir.

Ancak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi AYM’nin kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı, AYM yerindelik denetimi yapamaz” şeklinde yorumlayarak; yeniden yargılamaya yer yoktur karar almıştır.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararını kendi görev ve yetki alanına müdahale olarak yorumlamıştır.

Oysa AYM, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin mahkûmiyet kararını onaylayarak yetki ihlali yaptığına karar vermişti.

Yerel mahkeme karar alıyor, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onaylıyor, AYM yargıtayın kararını bozuyor, yerel mahkeme AYM’nin kararına uymuyor!

Yerel mahkeme, Yargıtayın bozma kararına direnme hakkı var. Bu durumda dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gider ve buradan çıkan karara yerel mahkeme uymak zorundadır.

Burada da basit hukuk ilkeleri gereği AYM’nin kararına yerel mahkeme direnemez.

Akp döneminde muktedir hukuku geçerli olduğu için AYM kararına uymayan mahkeme de görmüş olduk!

Yazar Hakkında

Adı Soyadı:

Mesleği:


İlginizi çekebilir

KADİFE SES….

KADİFE SES….

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp