12° Kapalı
 • EURO
 • DOLAR
 • 2020 YILI BÜTÇESİ VE UYGULAMALARI Eylül 24, 2020 23:03
  2020 yılı bütçesine hem genel olarak hem de, Ağustos-2020 ayı sonu itibariyle bakacak olursak; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2020 yılı için toplam 1.082 milyar lira bütçe ödeneği, buna karşın red ve iade rakamları hariç 1.072 milyar lira tutarında da bütçe geliri olacağı öngörülmektedir. 2020 yılının sekiz aylık döneminde (Ocak-Ağustos) bütçe geliri 650,5 milyar lira, […]
 • SON ÇIKIŞ YENİLİK Temmuz 28, 2020 15:06
  Geçenlerde TBMM kürsüsünden bir milletvekili mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden yakınarak ”neden bizi görmezden geliyorsunuz, neden bize önem vermiyorsunuz, biz milletin vekilleri değil miyiz” diye sitem ediyordu. Sayın milletvekili siteminde haklıydı. Milletin vekilinin görüş, öneri ve tespitleri dikkate alınmalıydı. Ama bu sistemin muhatabı sadece kamu oyu değil, bu sisteme önayak olan o günün meclis üyeleri ve […]
 • TESLİMİYET VE DIŞA BAĞIMLILIK Temmuz 24, 2020 11:47
  Ülkemizin tarım politikalarına yön vermek, çiftçiyi eğitip, aydınlatmak, planlama ve proje üretmek, desteklemek amacıyla Tarım Bakanlığı, TİGEM, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler kurulmuş ancak milli hüviyette, tarım sektöründe ne bir markamız olmuş ne de ıslah edilmiş organik tohum üretimi gerçekleştirebilmişiz. İşi hamasetle götürmeye çalışıp dışa bağımlı hale gelmişiz. Türkiye’nin yaklaşık 500.000 km²  ekim ve dikime elverişli alanı […]
 • YENİLİK Temmuz 20, 2020 14:53
  Yenilik, kelime itibariyle; ” eskimiş, yetersiz olan yada zararlı sayılan şeyleri yeni,yeterli yada yararlı şeylerle değiştirme yada yenileşme” olarak ifade edilmektedir. Yenilik, organizasyonları ve genel anlamda toplumu bütünüyle etkilemesi bakımından birtakım özelliklere sahiptir. Yenilik, toplumda yaşam kalitesini arttırması, ekonomik,sosyal ve kültürel fayda yaratması bakımından toplumsal anlamda olumlu gelişmelere yol açmaktadır. Örgütsel bağlamda ise yenilik, sürekliliği […]
 • Pasarofça Anlaşması ile 21 temmuz 1718 tarihinde başlayıp 28 Eylül 1730 tarihinde Patrona Halil İsyanı ile sona eren Lale Devri ‘zevk ve sefa’ devri olarak da bilinir.Lale Devri yaşam biçimini değiştirme etkinliklerinin yoğun olduğu bir dönemdir.Bu dönemde yapılan çeşmeler yanında, İbrahim Müteferrika da Avrupa’dan matbaayı getirmiştir.Ayrıca yine bu dönemde tulumbacılar adı verilen itfaiye ocağı kurulmuş […]
 • DUYUN-U UMUMİYE’YE GİDEN SÜREÇ Mayıs 31, 2020 20:57
  18’inci ve 19’uncu asırlarda Avrupa’nın sanayi devrimini yapıp,endüstriyel üretime başlamasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu büyük bir atalet içinde üretime yönelik yatırımlardan ziyade Beylerbeyi,Çırağan,Yıldız,Dolmabahçe gibi saraylara ilaveten Ihlamur,Küçüksu,Huber,Hidiv,Malta, Emirgan,Adile Sultan vb. köşk ve kasrlar yapma peşinde idi.Üstelik de borçlanmak suretiyle yapıyordu. Bu ısraf harcamalarının yanında bitmek tükenmek bilmeyen savaş ve isyanların getirdiği mali yük yanında, hesapsızlık, üretimsizlik, […]
 • KALKINMANIN ÖLÇÜTLERİ Mayıs 19, 2020 18:21
  Milli duyguları yüksek her milletin amacı; ileri medeniyet ve maksimum kalkınmışlık seviyesine ulaşmaktır. Bu ilke özgürlük ve bağımsızlığın en önemli şartlarındandır. Başka ülke ve milletlere muhtaç olan devletler o ülkelerin boyunduruğundan kurtulamazlar. İleri medeniyet seviyesini ve topyekun (ekonomik,siyasi,kültürel,sosyal vb)kalkınmışlığı elde etmek için hangi yolları izlemeliyiz. Öncelikle tarih bilincine sahip olup, geçmişten ders almalıyız. Hukukun üstünlüğü […]
 • NET AKTİF VERGİSİ Mayıs 12, 2020 16:17
  Çeşitli nedenlere bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat yönünden düşüş gösteren vergi gelirlerindeki azalmayı telafi etmek isteyen hükümetin, Tansu Çiller hükümeti döneminde çıkarılıp, uygulamaya konulan Ekonomik Denge Vergisi’nin bir benzeri olan Net Aktif Vergisi adı altında yeni bir vergi türünü çıkarıp uygulama amacında olduğu ilgili çevrelerde dile getirilmeye başlandı. Covid-19 virüsünün piyasalara etkisi ile azalan tüketim […]
 • BURASI DA ÇOK ÖNEMLİ!!! Mayıs 8, 2020 14:02
  2020 yılında finansal açıdan Türkiye’yi zor günler bekliyor. 2019 yılını bir şekilde geçiştiren ülkemizin 2020 yılında ödemesi gereken kısa vadeli dış borç stoku 172,3 milyar dolar, buna ilaveten yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan Hazine garantili projeler içinde 2 milyar dolar civarında bir döviz ihtiyacı var. Bu döviz ihtiyacının ihracat, turizm ve yurtdışında çalışanların getirisi ile karşılanması […]
 • BOR GERÇEĞİ Mayıs 7, 2020 00:21
  Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ”Memleketimiz baştan nihayete kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bu hazineleri çıkarmak, servet ve refahımızın kaynaklarını bulmak vazifesiyle mükellefiz” sözü ile milli madenlerimizin çok önemli bir varlık olduğunu ve bu zenginliklerimizin ekonomik bir şekilde milli duyarlılıkla işletilmesi konusunda Türk milletine hedef vermiştir. Ancak; bu […]