18° Açık
 • EURO
 • DOLAR
 • SWAP NEDİR Mayıs 22, 2020 23:26
  Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır. SWAP ORANI NEDİR? Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak; 1) Para swapı işlemleri; tarafların önceden […]
 • ÜRETİM OLMAYINCA Mayıs 9, 2020 14:27
  Türkiye, yapılan istatistikler sonucu dünyada gıda şampiyonu ülke olarak öne çıkıyor. Bunun anlamı “Gıda maddelerinin en pahalı olan ülkelerinden birisiyiz.” Her geçen gün de gıda sektöründe sıkıntı ve krizler yaşanıyor. Son yıllarda tarım alanında sıkıntılar var. Ekim alanları küçülüyor, tarımsal alanlar yok oluyor. Tarımla uğraşanlar da girdi fiyatlarının pahalılığından işi bırakıyor. Üretim düşüyor. Hayvancılıkta da […]
 • Yerelden başlayan bu çözülmenin , merkezi yönetime hızlı bir şekilde sirayet edeceğini beklememek iyimserlik olur. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada akp’nin çöküş dönemine girdiği gözle görülür bir gerçek haline geldi. Peki bu yenilginin sahibi kim ya da ne? Ben zaferin muhalefete ait olmasından ziyade , mağlubiyetin iktidara ait olduğunu düşünenlerdenim. Metal yorgunluğu diyerek onlarca belediye başkanını […]
 • Dış Borç Türleri Nelerdir? Mayıs 5, 2020 14:45
  Dünya genelinde likiditenin artış göstermesi, faiz seviyelerinin gerilemesiyle özel şirketler borçlanma yoluna giderken, ülkeler ise fon fazlasına sahip olan ekonomilerden, fon açıkları bulunan ekonomilere akım oluşturabilmek adına borçlanma yöntemine gidebiliyor. Bu değişkenlikler dış borç türlerini oluşturuyor. Bunun yanı sıra borçlanmaların uluslararası kuruluşlar ya da devletler arasında olmasına göre farklı türler ortaya çıkabiliyor. Dış borç türleri […]
 • TÜRKİYE’DE TARIM Mayıs 5, 2020 13:28
  Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıktı. Bu sürece Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye tarım politikalarının serbestleşmesine toplu katkıda bulundular. Türkiye bu kurum ve kuruluşların kapısını her çaldığında tek bir reçete ile karşılaştı: “Serbest Piyasa”. Tarım politikalarında yaşanan […]
 • Yeni bir Umut doğuyor Mart 6, 2020 14:16
  Ecevit döneminde Türkiye’de kriz oldu. Ülke öyle bir duruma geldi ki; iş yerleri bir bir kapanmaya başladı. Esnaf başbakanlık önünde Ecevit’ e kasa fırlattı. Halk geçim sıkıntısı çekiyor fakat elinden birşey gelmiyordu. Halk artık yeni bir arayış içinde bir kurtarıcı bekliyor, sanki bir mucize olsun diye dua ediyordu. Siyasete yeni bir yüz yeni bir soluk […]