17° Açık
 • EURO
 • DOLAR

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ’nin BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye’de çevreye, doğaya, doğal hayatın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çabalara STK’lar yanında üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları da destek vermeye başlarsa, tarih ve doğasıyla dünyada eşsiz olan memleketimizin bu hazinelerini gelecek kuşaklara aktarabiliriz.

Gündem - Nisan 28, 2020 21:45 A A

Son günlerde gündemde olan Salda gölünün korunması için bir
bildiri yayınlayan Türkiye Ormancılar Derneğinin çabalarının
sonuç vermesini canı gönülden diliyorum.

SALDA GÖLÜNE KIYMAYIN EFENDİLER!

Ülkemizde birçok alan, doğal varlık değerleri açısından eşsiz
öneme sahiptir. Bu alanların doğal özelliklerine hiçbir zarar
verilmeden gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak
sorumluluğudur. Bu sorumluluk çerçevesinde çevre-doğa koruma
mevzuatı geliştirilmiş ve birçok alan yasal açıdan koruma
şemsiyeleri altına alınmıştır. Bu alanlar, milli parklar, tabiatı
koruma alanları, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı ve
arkeolojik sit alanları olarak sayılabilir.
Bu statülere sahip alanların, yıllarca ülkemiz ölçeğinde iyi
korunduğu söylenebilir. Ancak günümüzde sit alanlarının statüleri
değiştirilerek veya Özel Çevre Koruma Alanları içerisinde turizm
merkezleri ilan edilerek koruma içgüdüsü, kullanma içgüdüsüne
dönüştürüldüğüne tanık olunmaktadır. Oysa bu alanların asıl
kuruluş amacı kadim doğal varlık değerlerinin korunması ve
geleceğe intikalinin sağlanmasıdır.
Ülkemiz son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Covid-19
pandemisiyle boğuşurken bir taraftan da doğal alanlara olan
baskının bu günlerde dahi arttığına tanık olmaktayız.

Salda Gölü yakın çevresi ile birlikte 1. ve 2. derece sit alanı olarak
ilan edilmiştir. Bu ilan göl aynası ve gölün yaklaşık yer yer 100 m
ile 300 m dışındaki bir zonu kapsamaktadır.
Gölün doğal yapısının, havzasıyla birlikte dünya ölçeğinde kabul
edilebilir bir statüye kavuşturularak etkin korunabileceği
değerlendirilmiş ve bu çerçevede Burdur Milli Parklar Bölge
Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde yaklaşık 26.000
hektarlık bir alanın milli park ilan edilmesi için 2872 sayılı Milli
Parklar Kanunu doğrultusunda Genel Müdürlüklerine
raporlanmıştır. Alanın ve yakın çevresinin (26.000 ha.) koruma
alanı olarak ilan edilmesi fikrine katılmakla birlikte taşıdığı
özellikler ve hassas bir ekosistem olması nedeniyle uygun
statünün Tabiatı Koruma Alanı olacağını düşünmekteyiz.
Bu raporda, sadece gölün korunmasının yeterli olmayacağı, göl
havzasından göle gelen su kaynaklarının ve doğasının
korunmasıyla gölün korunabileceğinden yola çıkılması da son
derece yerindedir.
Ancak söz konusu Rapor Genel Müdürlükçe değerlendirilmemiş
ve söz konusu alan Milli Park Kanunu kapsamına alınmamıştır.
Salda Gölü; bu tekliften 5 yıl sonra 2019 yılında ÖÇK ilan
edilerek kamuoyunun tüm itirazına rağmen, Millet Bahçesi olarak
belirlenip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara açılmış ve
TOKİ tarafından inşaat ihalesi yapılarak korunmayacak bir
duruma getirilmiştir. Türk Halkı can derdindeyken yangından mal
kaçırırcasına, alanda inşaat çalışmaları başlamıştır.
Antalya Belek de Özel Çevre Koruma bölgesidir. Ancak hiç bir
doğal alanda göremeyeceğiniz kadar betona bürünmüş bir alan
haline getirilmiştir. Bu milletimizin gözünden kaçmamalıdır.
Salda Gölü, Burdur ili, sınırları içerisinde yer almaktadır. 184
metreye varan derinliği ile Türkiye’nin Van Gölünden sonra ikinci
derin gölüdür. Doğa yapısı, görsellik ve biyolojik çeşitlilik
özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir doğa
harikasıdır.
Salda Gölü Niçin Korunmalıdır;

• Salda Gölü ülkemizdeki en derin ikinci gölü olup kapalı bir
havzadır. Gölü besleyen kaynakların göle ulaşmasının
sağlanmasının hayati önemi vardır.
• Salda Gölü doğal oluşumuyla ülkemizin ve dünyanın (bir
benzeri Kuzey Kanada’da) korunması gereken ender
alanlarındandır. Bu durum özel bir ekolojik yapı bütünlüğü
sağlamaktadır. Milyonlarca yıldan günümüze kadar gelen ve gölün
kıyısında ve iç kısmında gerçekleşen Salda Kumu-Maldiv ToprağıMars Toprağı adlarıyla da bilinen beyaz çökel ile kaplıdır. Bu
doğal oluşum gölün doğal yapısında bulunan mikroskobik
canlılarla gerçekleşen göle özgü-değer katan–gölün yaşamasını
sağlayan dünyada ender alanlarda görülebilen bir biyokimsal
olaydır. Bu nedenle göl çok değerlidir ve mutlaka korunmalıdır.
• Göl çevresinde karaçam, ardıç, pırnal meşesi ve kızılçam
ağaçları ile karaçalı, kekik, ahlat, sütleğen, sığırkuyruğu, çiğdem
ve sümbül vb. otsu bitki türlerinin yer aldığı doğal alanlar
mevcuttur. Gölün batı bölgesinde doğal yaşlı karaçam ormanları
da yer almaktadır.
• Göl Çevresinde kurt, yaban domuzu, tavşan, tilki, fare, çakal,
keklik, yaban güvercinleri, saksağan, akkuyruklu kartal, şahin,
angıt, dikkuyruk, karatavuk, ardıçkuşu, arıkuşu, kızıl gerdan,
akbalıkçıl, çakır, baykuş vb türler mevcuttur. Gölde ise 4 balık; 1
sürüngen ve amfibi türü yaşamaktadır. Salda yosun balığı
(Aphanius splendens) dünyada sadece Salda Gölünde yaşayan
endemik bir balık türüdür. Gölün yoğun kullanımı ve çevresel
etkiler sonucu oluşacak kirlilik- erozyon vb. nedenlerle bu türlerin
yok olacağı unutulmamalıdır.
• Gölün çevresiyle birlikte geleceğe intikalinin sağlanabilmesi için
mevcut millet bahçesi projesinden vazgeçilerek alanın Tabiatı
Koruma Alanı olarak ilan edilmesi ve bu alana yakışır şekilde
korunmasının sağlanması yapılacak en doğru iştir.
Kamuoyunda Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü
başta olmak üzere doğamızın çevrenin ve ormanlarımızın
korunması noktasında Türkiye Ormancılar Derneği olarak
sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve bu alanlarda kamu
yararına aykırı her türlü uygulamanın karşısında olacağımızı,

Değerli Basınımız aracılığı ile kamuoyunun bilgisine
sunarız.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Gündem - 21:45 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  İSTANBUL SÜRECİ HIZLI BAŞLADI!
  Yenilik Partisi Genel Başkanı Ardahan Milletvekili Öztürk YILMAZ, bugün Ankara’daki haftalık EGEMENLIK MECLİSİ toplantısında açıklama yaparak: “Türkiye’de medya özgürlüğü yok” dedi.
 • 02
  Onur Hareketi Başkanı Yaşar Aydın Özel Röportaj Aydın : “Gençler Hayal Kuramıyorlar”
   Gençler ile ilgili eleştirilerde bulunan siyasetçileri eleştiren Onur Hareketi Başkanı Yaşar Aydın : Biz gençlere özgür fikirlerini yaşayabilecekleri bir ortam sağladık mı ki konuşuyoruz. Bizim gençlerimiz bir konu ile ilgili fikirlerini beyan ederken tereddüt ediyorlar. Korku ve endişe ile gençlik sindirildi. Türk siyasi tarihinde cumhuriyetten bugüne hayal kuramaz hale geldiler. Mesele gençleri anlama meselesi. Bu […]
 • 03
  Prof. Dr. Doğan Aydal: Ülke tarımına son darbe vuruluyor!
  YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydal; “Hazineye ait tarım arazilerinin küçük parçalar halinde dağıtılması ülke tarımının geleceğine vurulan son darbedir.” dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.09.2020 tarihinde yayınladığı Milli Emlak Tebliği’ne ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Aydal bu çalışmanın, hazine arazilerini birilerine topluca vermek için […]
 • 04
  Öztürk Yılmaz’dan Sert Eleştiri ! : Türkiye’de ATATÜRK Diyemeyen İnsanların Düşmanıyım
  Atatürk’ün kurduğu partide siyaset yapan Kaftancıoğlu’nun Atatürk kelimesini kullanmamasını eleştiren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz , muhalif medyanın reklam korkusuyla durumun üzerine gidemediğini dile getirdi. CHP’nin 97. kuruluş yıl dönümünde, Taksim Toplantıları’nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk çıkışı ile CHP içinde bir tartışmaya neden olmuştu. Kaftancıoğlu, Atatürk’e atfen üç kez “Gazi […]
 • 05
  BİZ KİMİZ…?
  BİZ KİMİZ…? . “Burası 1648 metre 182 kilosikl üzerinden yayın yapan… Uzun dalga Ankara radyosu… Memleket saat ayarını veriyorum… Saat 13.00… Şimdi ajansı dinleyeceksiniz” diye… Anons eder ve… Saatlerce… Haberleri okumaya başlardı spiker… . 1938 Kasımının 10’undan sonra… Nevrimiz döndü… Vatan heyecanı… Yerini şahsi ihtiraslara terk etti… “BİZ” bitti… “BEN” geldi… “BEN”… Öyle bir “BEN” […]
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Göztepe11005 143
2.Karagümrük11003 033
3.Beşiktaş11003 123
4.Galatasaray11003 123
5.Alanyaspor11002 023
6.Hatayspor11000 003
7.Antalyaspor11002 023
8.BB Erzurumspor11002 111
9.Fenerbahçe11002 123
10.Kayserispor11001 013
11.Konyaspor11000 000
12.Ç. Rizespor10011 2-10
13.MKE Ankaragücü10011 2-10
14.Kasımpaşa10010 1-10
15.Gaziantep FK11001 3-20
16.Trabzonspor10011 3-20
17.Sivasspor10010 2-20
18.Gençlerbirliği10011 3-20
19.Başakşehir10010 000
20.Yeni Malatya10010 3-30
21.Denizlispor10011 5-40

HAVA DURUMU

23 Eylül 2020 ÇARŞAMBA
16°
 • PER 28.0°
 • CUM 25.2°
 • CTS 28.2°