20° Açık
 • EURO
 • DOLAR

SABIR VE TEVEKKÜL

Yazarlar - Mayıs 17, 2020 17:32 A A

Sabır, hak yolda yaşamanın bedeli olan zorluklara göğüs germek, hedefe ulaşmak konusunda direnç, ahlâkî disiplin ve nefsi kontrol altında tutmaktır.Sabır, ümmetin icmâıyla farz olup, imanın yarısıdır, İmanın diğer yarısı da şükürdür. Sabır, etkileyici, üzücü bir olay karşısında kendisine hâkim olmak, kızgın davranışlara girmemek, dili şikâyetten, uzuvları yanlış hareketten korumaktır. Sabır, nefsi mekruh/çirkin sayılan davranışlar karşısında boyun eğmekten sakındırmaktır. Sabır, nefsi, sonucu kestirilemeyen gizli sıkıntılar konusunda şikâyet etmekten sakındırmaktır.Kur’an’da, bela, musibet ve sıkıntılar karşısında Allah’a dayanarak direnç gösterme karşılığı kullanılan sabır kavramı, zamanla teslimiyetçilik, pısırıklık, tembellik ve her şeyi Allah’a havale edip zorluklarla mücadeleden kaçış olarak algılanmaya başlamıştır.Oysa ne sabır; “Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme”dir, ne de tevekkül; “Her şeyi Allah’a bırakma, Allah’tan bekleme”dir.
Kur’an-ı Kerim, sabrı insanın karşılaştığı sorunlar karşısında pasifleşmesi ve bir köşeye çekilip olup bitenin sonucunu beklemesi olarak değil, hayatın zorluklarıyla mücadele ederken direnme göstermesi, dayanıklılık göstermesi şeklinde tanımlar. Yani sabır insanın mücadele alanını terk etmesi değil, mücadelede sebat etmesidir.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de sabır kavramı, genellikle mücadele, cihad, Müslümanların karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılarla ilgili ayeti kerimelerde geçmektedir:
“Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener” (Enfal 8/65)
“Onların söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl” (Müzemmil 73/10)
“Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere “Ölüdür” demeyin; zira onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, nefislerden, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde; ‘Biz Allah’a aitiz ve elbette O’na döneceğiz’ derler.” (Bakara 2/153–156)
Görüldüğü gibi Kur’an sabrı, hayat sahnesinde zorluklar karşısında direnç göstermek, umutsuzluğa ve yenilgi psikolojisine kapılmamak ve dimdik ayakta ve sebat üzere bulunmak olarak tanımlamaktadır.
“Ey iman edenler! Sabredin, direnip üstün gelin. Cihada hazırlıklı, uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki, başarıya erişesiniz.”(Al-i İmran 3/200)
“Andolsun biliyoruz, onların dedikleri elbette seni üzüyor, gerçekteyse onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler bile bile Allah’ın ayetleri karşısında diretiyorlar. Senden öncede rasuller yalanlanmıştı da, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabır ettiler, nihayet kendilerine yardımımız yetişti. Allah’ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Sana da rasullerin haberinden geldi.” (En’am 6/33–34)
Aynı şekilde tevekkül de, insanın kendi sorumluluklarını terk edip atıl kalması ve bir köşeye çekilerek her şeyi Allah’tan beklemesi değil, kendi sorumluluklarını/yükümlülüklerini yerine getirme çabası içerisinde olup sonucu Allah’tan beklemesi, zorluklar ve musibetler karşısında Allah’a güvenmesi/dayanması anlamına gelmektedir.
Yani Kur’an’ın anlam dünyasında tevekkül, kesinlikle insanı pasif kılan bir tutum olmadığı gibi, bunun da ötesinde insanın Allah’la olan bağını güçlendirerek zorluklar ve musibetler karşısında da ayakta kalmasını sağlayan dinamik ve hareketli bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu noktada bir kere daha hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim:
“Onlara Nuh’un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: ‘Ey kavmim, içinizde bulunmam ve Allah’ın ayetlerini hatırlatmam eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah’a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın verin.” (Yunus 10/71)
Yine Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimize hitaben:
“Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Al-i İmran 3/159) buyurmuşlardır.
“Böylece biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye. Oysa onlar Rahman’a nankörlük ediyorlar. De ki: ‘O, benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve son dönüş O’nadır.’” (Rad 13/30)
Tevekkül imanın bir meyvesi ve neticesi olduğu için iman ne kadar sağlam ve kuvvetli olursa, tevekkül de o nispette kuvvetli ve sağlam olur. İmanı tahkiki olan birisinin tevekkülü de tahkiki olacağı için hayat kalitesi de ona göre  yüksek olur. Olaylar ona azap değil, sadece ibret verir.
Tevekkül ile tembellik görünüşte birbirine yakın durur. Tevekkül sebeplere müracaat ettikten sonra neticeyi Allah’tan beklemektir. Tembellik ise, sebeplere müracaat etmeden neticeyi beklemek demektir.Hiç bir gayret göstermeden tevekkül etmek yeterli değildir.Çalışıp,gayret göstermeli,tembellik yapmamalıyız.Sebepler dünyasında yaşadığımız için sebeplere riayet etme mecburiyetindeyiz.Sizler hiç tarlasını ekmediği halde mahsül kaldıran birini gördünüz mü? Buğday ektiği tarlasından kavun-karpuz toplayan gördünüz mü? Görülmesi mümkün değildir.Yani herkes ektiğini biçmektedir.Ne ekersek, ancak onu bulduğumuz gibi bu imtihan dünyasında iyilik yapanların gerçek alemde mükafat görmeleri, kötülük yapanlarında ceza görmeleri kaçınılmazdır.Herkes yaptığının karşılığını bulacak,İlahi Adalet tecelli edecektir.Onun içindirki çalışmalı,gayret gösterilmeli sonucunda ürünlerimizin susuzluktan, fazla yağmurdan,doludan,yangın,çekirge istilası v.b. görünen görünmeyen olumsuzluklaradan korunması için Allah(c.c.)’a yalvarmalı ve tevekkül etmeliyiz.Ben ekinimi ektim,gübremi-ilacımı attım,yapmam gerkenleri yaptım tevekküle ne gerek var diyemeyiz.Bir öğrencide derslerine en iyi şekilde çalışmalı,gayret göstermeli,girdiği sınavlarda baş ağrısı v.b rahatsızlıklar olmadan başarılı olabilmesi için tevekkül etmelidir.Her hususta bu hassasiyet gösterilmelidir. Allah (c.c.)’ tan, felaketlerden korunmayı, rahmetiyle ikramını istemeliyiz. Çiftçi, tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan da ‘Allah’a tevekkül ettim’ diyemez. Kendine düşen neyse onları yapar, gerisini Allah’a bırakır. Neticeye de razı olur.
Sebepleri yerine getirmeden, tevekkül etmek sadece bir aldanmışlıktır.Kur’an, bu önemli hakikatı şöyle beyan buyuruyor: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm Sûresi Ayet:39)
Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’in huzuruna girip de: “Devemi bağlayayım mı, yoksa tevekkül mü edeyim?” diyen kişiye “Deveni sağlam bağla, öyle tevekkül eyle!” tembihinde bulunmuştur.
Sonuç olarak Rabbimiz, her birimize gerçek anlamda İman etmeyi, imanımızın gereği Salih amelleri işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, ibadetleri yapmayı, her hususta üzerimize düşenleri yaptıktan sonra Tevekkül etmeyi, başımıza gelen sıkıntılara Sabır ile karşılık verebilmeyi nasip eylesin.
Selam ve dua ile…

Yazarlar - 17:32 A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ

 • 01
  Asla, kaleme ve düşünceye kelepçe vurulmaz !
  Basın özgürlüğünü, halkın doğru ve objektif haber alma bilgi edinme adına, görevini dürüstçe kullanan haberi yaparken; barış, demokrasi, insan hakları olmak üzere farklılıkları, çok sesliliği renkliliği, halkın ve vatanın menfaatlerini önde tutan, kendi menfaatleri ve çıkarlarını asla düşünmeyen, Tarafsız yansız herhangi siyasi partinin çatısı altında değil ,kendi özgür iradesiyle boyun eğmeden, asla kışkırtıcı yayınlar yapmayan, […]
 • 02
  EĞİTİM DE ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ SORUNLARI
  Öğretmenlerin sorunları çok. Hükümet sorunları çözüme kavuşturmadığı gibi öğretmenlerimizi Covid 19 döneminde maddi, manevi  mağduriyet yaşamaktadır. Öğretmen ve öğrenciler için kulanılan internet,telefon ücretlerinin devlet tarafından karşılanmaması  öğretmenin  telefon hafızalarının dolması, kurulan gruplarda öğrenciye veliye dert anlatma sorun çözme, psikolojik destek verme, özel görüşmeler… B unları öğretmen ve öğrenci cebinden ödeyerek maddi olarak bütçeleri sıkıntıya girmiştir. […]
 • 03
  Yenilik Partisi’nden İki Radikal Karar!
  Mevcut siyasi partilerin, kadınları oy toplama aracı olarak kullandığı, gençlere ve kadınlara  hakettiği değeri vermediği bu dönmede Yenilik Partisi, Kadınlar ve Gençler konusunda bir ilke imza attı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk YILMAZ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Yenilik Partisi Kadın Meclisi’nin kurulduğu resmen duyurdu. Yenilik Partisi Kadın Meclisi Kuruldu Yenilik Partisi Genel […]
 • 04
  Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
  Yenilik partisi genel başkanı Öztürk Yılmaz 21 Ekim Dünya Gazeteciler  Günü nedeniyle Sosyal medya hesabı üzerinden , Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı. “Siyasi partilerin yayın organı gibi çalışan yandaş medya mensuplarına bu günde söyleyeceğim tek iyi bir söz yok” diyen Başkan Yılmaz , Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu basın açıklamasında ; “Bununla birlikte, toplum yararını, […]
 • 05
  NEDEN “YENİLİK”…?
  NEDEN “YENİLİK”…? . “BİSMİLLAH” dedik… Önce “HEPİMİZ BURADAYIZ” diye… Ortaya çıktık… . Dağılmış ve Saflara ayrılmış… Birlik beraberliği bozulmuş… Irksal ve dinsel olarak… Bin parçaya bölünmüş olan… BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN TAMAMININ… Kırmızı çizgilerimiz hariç kalmak kaydıyla… Birliğini ve beraberliğini yeniden ve de… Çok daha möhkem bir şekilde… Sağlamak amacıyla ayağa kalktık ve dikildik… . “BİSMİLLAH” […]
Lig Seçiniz
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

24 Ekim 2020 CUMARTESİ
19°
 • PAZ 25.4°
 • PTS 25.8°
 • SAL 23.2°