Ana Sayfa Gündem, Öztürk Yılmaz, Politika, Türkiye Siyaseti, Uncategorized 4 Mart 2023

ÖZTÜRK YILMAZ’DAN YSK’YA FLAŞ BAŞVURU! 100 BİN İMZA E-DEVLETTEN YAPILSIN! ÖDENMESİ ŞART KOŞULAN PARA KALDIRILSIN

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için toplanması gereken 100.000 yazılı teklif ve ödenmesi şart koşulan meblağ…

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için toplanması gereken 100.000 yazılı teklif ve ödenmesi şart koşulan meblağ hakkında Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz’ın imzasıyla resmi başvuruda bulunuldu.

“6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 7. Maddesinin 1-c fıkrasında ‘ En az yüzbin seçmen aday gösterebilir.’ düzenlemesi ve 8/A Maddesinin 1. Fıkrası ’ Cumhurbaşkanlığına en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilir.’ Düzenlemesi ile aynı maddenin 5. fıkrasında‘Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvururlar. ‘ düzenlemeleri ve yine aynı maddenin 2-b fıkrasında ‘ En yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla ‘ düzenlemeleri bulunmaktadır.” İfadelerinin yer aldığı maddede değişiklik yapılması gerektiği ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz’ın resmi imzasıyla başvuru yapıldı.

SEÇİM EŞİTSİZLİĞİNE NEDEN OLMAKTADIR

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Öztürk Yılmaz’ın YSK Başkanlığına yaptığı başvurusunda, “Bu haliyle, seçmenin bizzat ilçe seçim kuruluna başvurma şeklindeki düzenleme; vatandaşı ulaşım maddiyatı bağlamında zorlayacağı gibi, bu sürecin belirli bir zaman olgusunda yapılması ancak ilçe seçim kurullarının mesai kavramı karşısında seçmenlerinin büyük bir kısmının bu mesai kavramları içinde çalışıyor olması da düşünüldüğünde, düzenlemenin fiziki imkansızlıklara da takıldığı ortaya çıkmıştır.   Devamla yüz bin seçmenin teklifiyle cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin, kanunda yer alan diğer yöntemlerle aday olanlar ile arasındaki demokratik seçim eşitsizliğine de neden olmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

İMZALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINSIN!

Öte yandan Yılmaz’ın başvuru dilekçesinde, “Ülkemizde birçok resmi işlemin, Yüksek Seçim Kurulu iş ve işlemlerinde de yer alan; Yurtiçi seçmen kaydının sorgulanması, siyasi parti üyeliği sorgulama, siyasi parti üyeliğinden istifa etmek, Yurtdışı seçme kaydının sorgulanması gibi hizmetlerin ve sayamayacağımız sayıda diğer devlet kurumları hizmetlerinin E-DEVLET üzerinden yapılabilmesi karşısında; Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de yapılacak yazılı tekliflerin E-DEVLET üzerinden de yapılabilmesi gerekmektedir.” denilerek vatandaşların imzalarının E-DEVLET üzerinden alınması gerektiğine işaret edildi.

Dilekçenin devamında, “Bu uygulama; iletişim çağında olan ülkemizin içinde bulunduğu afet durumu ve vatandaşlarımızın ekonomik durumu gözetilerek; hem vatandaşa diğer hizmetlerde olduğu gibi hizmete erişebilirlik açısından kolaylık sağlama hem de Yüksek Seçim Kurulu ve İl ve ilçe Seçim kurullarına yüklenen iş yükünün hafiflemesi bağlamında fayda sağlayacağı kaçınılmazdır.” İfadelerinin yer aldığı görüldü.

 ÖDENMESİ ŞART KOŞULAN PARA KALDIRILSIN YA DA MAKUL BİR SEVİYEYE DÜŞÜRÜLSÜN

İncelenmesi ve düzenlenmesi gereken bir diğer hususun da, adaylık için ödenmesi şart koşulan meblağ miktarı olduğunu belirten Yılmaz’ın başvuru dilekçesinde, “Bu miktar yukarıda da değindiğimiz gibi, yüzbin seçmenin teklifiyle cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin, kanunda yer alan diğer yöntemlerle aday olanlar ile arasındaki seçimde demokratik eşitsizliğine neden olmaktadır.” denildi.

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp