Ana Sayfa Gündem 7 Temmuz 2021

Global Diplomasi Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Global Diplomasi Dergisi, konularında uzman etkin ve yetkin isimlerin özgün bakış açıları, analiz ve yorumlarıyla yayın hayatına…

Global Diplomasi Dergisi, konularında uzman etkin ve yetkin isimlerin özgün bakış açıları, analiz ve yorumlarıyla yayın hayatına başladı.

Dergininin amacı, dış politikada sınırlar ve disiplinler arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak olarak bildirildi Bu bağlamda, uluslararası entelektüel camianın ilgisini çekmeye ve değer katmaya yönelik hem ampirik, hem akılcı, hem de teorik çalışmalara dayalı salt ekip çalışması ruhuyla analitik ekol ve özgün araştırmalar yayınlamayı hedefliyor. Global Diplomasi, dış politika konusunda öncelikli ve önemli dosyaları belirleyerek en stratejik zamanlama ile net ve kapsamlı analizler yapmak suretiyle gerçekleri dile getirerek, gerçekçi analitik çözüm önerileri ile geniş kapsamlı etki alanları oluşturmaya gayret edecek.

Global Diplomasi önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor

Global ölçekte hızla derinleşen istikrarsızlık ve çatışma ortamlarının İslam coğrafyasında yavaş yavaş zaafiyete, kaosa ve parçalanmışlığa dönüştüğü, yılların birikim ve kazanımlarının geriye sarmaya başladığı artık yadsınamaz bir gerçeklikte olduğunu belirten Global Diplomasi Dergisi İmtiyaz Sahibi Doğan Bekin, şunları ifade etti;

”Özellikle dış politik dinamiklerde yaşanan çeşitlilik kaosunda göz önünde bulundurulması gereken hassas dokulu nirengi noktalarındaki gelişmelere ayna tutabilmek ve karanlıkta kalan gerçeklerin yapı taşlarını bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmek amacıyla GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Devrik cümlelerin öznesi olmak üzere yola çıkan GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ, Temmuz 2021 sayısında D-8 ile ‘Yeni Bir Dünya’ özgün dosyasıyla okuyucu ile buluştu. Küresel yönetişimde yeni etkinlik arayışının arttığı bir dönemde özellikle Türkiye’nin geriden destekle payanda anlayışla içinde yer almaya çalıştığı Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi dışlayıcı yaklaşımlı politikaları karşısında büyük güç projesi olarak T.C. 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük gayretleri sonucu İstanbul Deklarasyonu ile 15 Haziran 1997 tarihinde vücut bulan ve ağır aksak bir şekilde 24 yılı geride bırakan D-8 Teşkilatı, artık yavaş yavaş adından söz ettirerek küresel yönetişimde ‘ADALET’ anlayışlı ‘YENİ BİR DÜNYA’ hedefine üye ülkelerin “ortak çıkarları ve değerleri” manzumesi içerisinde yerini alacaktır. Bu cümleden olarak, ‘Yeni Dünya Düzeni’, ‘BRICS’ gibi küresel güç merkezlerinin tahkim edildiği ve etkinleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ olarak, küresel yönetişim yelpazesinde yer almakta olan D-8 Teşkilatı’nın daha iyi anlaşılabilmesi adına yetkin isimlerin analizleriyle önemini irdelemeye çalıştık.”

Derginin ilk sayısında dikkat çeken isimler…

D-8 konulu ilk sayı için katkı sunan isimler arasında D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Erbakan Vakfı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, D-8 Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Şeyh Fazla Fehim, Şanghay İşbirliği Örgütü fikir babası ve kurucularından Rus Orgeneral Prof. Leonid Grigoryavich Ivashov, KKTC İlim Üniversitesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ata Atun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve RUSEN Başkanı Prof.Dr. Salih Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Berda Aral, Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey gibi önemli isimler dikkat çekiyor

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp