Ana Sayfa Gündem 29 Nisan 2020

DİB ALİ ERBAŞ’A TEPKİLER BÜYÜYOR

DİB Ali Erbaş’ın LGBTİ’ler için yaptığı açıklamaya toplumun her kesiminden tepkiler
gelmeye devam ediyor.
En son TMMOB yaptığı basın açıklaması ile DİB ve hükümeti eleştiren bir bildiri yayınladı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı basın açıklaması şöyle.

Diyanet İşleri Başkanlığı`nın eşcinselleri hedef alan hutbesi ve siyasi iktidarın bu nefret
söylemine sahip çıkması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

AKLIN VE BİLİMİN EGEMEN OLDUĞU LAİK VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma Hutbesinde
toplumumuzun bir parçasını oluşturan eşcinsellerin hedef gösterilmesi, pek çok
yurttaşımızın ve kurumun tepkisiyle karşılanmıştı. İnsan hak ve özgürlükleriyle
bağdaşmayan, bu ayrımcı nefret söylemine ilişkin açıklama ve özür beklenirken, önce
Cumhurbaşkanlığı ve hükümet üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığına destek çıktı, ardından
da savcılık “tepki gösterenlere” yönelik soruşturma açtığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı`nın insanların cinsel yönelimlerini ve kimliklerini hedef alan,
belirli bir toplumsal kesimi hastalıklarla ve düşkünlükle özdeşleştiren açıklamalarını
kınıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının işlediği bu nefret suçu toplumumuz için ne kadar
tehlikeliyse, bu nefret suçunu eleştirenlerin siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmesi
de bir o kadar tehlikeli ve düşündürücüdür. İnsan hak ve özgürlüklerini, eşitliği ve
hukukun üstünlüğünü savunan kişi ve kurumların iktidarın zorbalığı ve güdümlü yargı
kurumları eliyle susturulmak istenmesi faşizan rejimlere özgü bir uygulamadır.
Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
devleti” olarak tanımlanmaktadır. 18 yıldır devam eden AKP iktidarı dönemi boyunca,
ülkemizin temel nitelikleri olan bu ilkelerin altının boşaltıldığı, devletin ve toplumsal
yaşamın dinci-gerici ilkeler ışığında yeniden yapılandırıldığına hep birlikte tanıklık ettik.
18 yıl boyunca sistematik biçimde uygulanan politikalar ile demokrasinin yerine tek
adam yönetiminin, laikliğin yerine İslamcılığın, sosyal devlet anlayışı yerine tarikatcemaat ilişkilerinin ve hukukun üstünlüğü yerine parti devleti anlayışının egemen olduğu
bir ülke yaratıldı.
Anayasal bir kurum olarak “lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve
düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmesi”
gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün gelinen noktada AKP`nin dinci-gerici iktidarının
koçbaşı haline gelmiştir. Toplumumuzu bir arada tutan barış ve kardeşlik değerlerinin,
cumhuriyet ilkelerinin ve hukuk kurallarının Diyanet İşleri Başkanlığının hutbe ve
fetvaları eliyle yıkılmasına izin vermeyeceğiz.
İçinden geçtiğimiz salgın dönemi aklın ve bilimin insanlığın ortak geleceğinin ve
sağlığının korunmasındaki önemini bir kez daha gösterdi. Bizler aklın ve bilimin egemen
olduğu laik ve demokratik bir ülke istiyoruz. Bizler ayrımcılığın ve dışlamanın olmadığı
barış ve kardeşlik içinde bir Türkiye istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp