Ana Sayfa Gündem 29 Nisan 2020

AKP TİPİ İLERİ DEMOKRASİNİN GELDİĞİ NOKTA, OTOKRASİ!

Alman Bertelsmann Vakfı’nın 2004 yılından bu yana iki yılda bir
yayınladığı “Dönüşüm Endeksi” (BTI) araştırmasının bugünkü 2020
yılı yayınında Demokrasinin zayıfladığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Bertelsmann Vakfı’nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye, Raporda 137
ülke arasında 77’nci sırada gösterilerek; Türkiye için “de facto
diktatörlük”, “ılımlı otokrasi” olarak sınıflandırıldı.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, 2017’deki anayasa değişikliği
referandumunun ardından Haziran 2018’de yeni sisteme
geçilmesiyle “Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığına” atıfta
bulunularak “Parlamenter sistemin yerine aşırı güçlü bir
cumhurbaşkanının mevcut olduğu yeni bir başkanlık sistemi geldi.
Bu de facto diktatörlüğün, Türk demokrasisi ve dış politikası
üzerinde etkileri oldu” ifadelerine yer verildi.
Raporda, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında “Türkiye’nin
artık bir demokrasi olarak sınıflandırılamayacağı” belirtildi.

TDK sözlükte Otokrasi: Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde
bulundurduğu yönetim biçimi.
Wikipedia’da Otokrasi: Monarşinin bir çeşidi.
Yönetici, bütün siyasî yetkileri tek başına elinde bulundurur. Fakat
monarşinin aksine yönetim miras yoluyla kalmamış, kişi tarafından
ele geçirilmiştir

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp